Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Vĩnh Phúc với số phiếu tuyệt đối

Bà Hoàng Thị Thúy Lan thay mặt Ban Chấp hành mới phát biểu trước Đại hội. Ảnh TH
Bà Hoàng Thị Thúy Lan thay mặt Ban Chấp hành mới phát biểu trước Đại hội. Ảnh TH
Bà Hoàng Thị Thúy Lan thay mặt Ban Chấp hành mới phát biểu trước Đại hội. Ảnh TH
Lên top