Bà Hoàng Thị Thuý Lan giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh VP
Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh VP
Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Ảnh VP
Lên top