Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Laichaugov
Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Laichaugov
Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Laichaugov
Lên top