Bà Đào Hồng Lan được bầu làm Bí thư Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Lên top