Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức quyền Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.
Lên top