Quảng Nam:

Ba con trâu gặp nạn trên cánh đồng, nghi do nhiễm điện