Bà Cao Thị Hòa An tái cử chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND tỉnh được bầu vào vị trí chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phương Uyên
Ông Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND tỉnh được bầu vào vị trí chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phương Uyên
Ông Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND tỉnh được bầu vào vị trí chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phương Uyên
Lên top