Australia đầu tư thêm 3,5 triệu đôla vào đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Đại học Công nghệ Sydney (UTS) của Austrlia và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng và chỉnh sửa công nghệ quan trắc nước của UTS thành phiên bản dành riêng cho Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Australia
Đại học Công nghệ Sydney (UTS) của Austrlia và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng và chỉnh sửa công nghệ quan trắc nước của UTS thành phiên bản dành riêng cho Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Australia
Đại học Công nghệ Sydney (UTS) của Austrlia và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng và chỉnh sửa công nghệ quan trắc nước của UTS thành phiên bản dành riêng cho Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top