“ASOSAI đóng góp vai trò quan trọng củng cố và phát triển năng lực các SAI thành viên”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội ASOSAI 14 sáng nay 19.9. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội ASOSAI 14 sáng nay 19.9. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội ASOSAI 14 sáng nay 19.9. Ảnh: TTXVN
Lên top