ASEAN+3 hướng tới tự cường, tự chủ về vaccine COVID-19

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 ngày 3.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 ngày 3.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 ngày 3.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top