ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường trong ứng phó với đại dịch COVID-19

Phiên họp của Uỷ ban Xã hội trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp của Uỷ ban Xã hội trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41. Ảnh Hải Nguyễn
Phiên họp của Uỷ ban Xã hội trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top