ASEAN theo dõi rất sát sao và hợp tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top