ASEAN sẽ xây dựng một hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm trong khu vực

Cuộc họp Hợp phần 4 của ASEAN về đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: VFA
Cuộc họp Hợp phần 4 của ASEAN về đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: VFA
Cuộc họp Hợp phần 4 của ASEAN về đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: VFA
Lên top