ASEAN- New Zealand nhất trí từng bước tái mở cửa thị trường

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – New Zealand diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – New Zealand diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – New Zealand diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top