ASEAN - Mỹ họp liên ngành thúc đẩy phối hợp ứng phó dịch COVID-19

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: BNG.
Lên top