ASEAN - EU họp trực tuyến cấp Bộ trưởng về hợp tác ứng phó COVID-19

ASEAN - EU họp trực tuyến cấp Bộ trưởng về hợp tác ứng phó COVID-19. Ảnh: BNG.
ASEAN - EU họp trực tuyến cấp Bộ trưởng về hợp tác ứng phó COVID-19. Ảnh: BNG.
ASEAN - EU họp trực tuyến cấp Bộ trưởng về hợp tác ứng phó COVID-19. Ảnh: BNG.
Lên top