ASEAN công bố kế hoạch phân bổ vaccine mua bằng quỹ ứng phó COVID-19

ASEAN phấn đấu cung cấp lô vaccine COVID-19 đầu tiên trong quý IV/2021 và tiếp tục triển khai trong quý I/2022. Ảnh: Bộ Ngoại giao
ASEAN phấn đấu cung cấp lô vaccine COVID-19 đầu tiên trong quý IV/2021 và tiếp tục triển khai trong quý I/2022. Ảnh: Bộ Ngoại giao
ASEAN phấn đấu cung cấp lô vaccine COVID-19 đầu tiên trong quý IV/2021 và tiếp tục triển khai trong quý I/2022. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top