ASEAN cần tiếp tục mọi nỗ lực hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn

Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN diễn ra ngày 7.4, theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN diễn ra ngày 7.4, theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN diễn ra ngày 7.4, theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top