ASEAN - Australia nhất trí nâng cấp tần suất họp cấp cao từ 2021

Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 2 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP.
Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 2 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP.
Hội nghị trực tuyến Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 2 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VGP.
Lên top