ARF-28 thông qua 38 hoạt động cho năm 2021-2022

Hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 (ARF-28) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 (ARF-28) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28 (ARF-28) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top