APEC 2017: Dấu ấn thế và lực của Việt Nam

Buổi thông tin báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC ngày 2.11 tại Hà Nội. Ảnh: P.V
Buổi thông tin báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC ngày 2.11 tại Hà Nội. Ảnh: P.V
Buổi thông tin báo chí Tuần lễ Cấp cao APEC ngày 2.11 tại Hà Nội. Ảnh: P.V