Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão