Áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão