Áp thấp chưa đổ bộ, người Đà Nẵng đã bì bõm trong mưa lớn