ĐỀ XUẤT ĐỔI GIỜ LÀM, RÚT NGẮN GIỜ NGHỈ TRƯA:

Áp dụng thế nào là phù hợp?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: “Giờ làm hành chính phải phù hợp với từng cơ quan, địa phương và đặc điểm khí hậu”. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: “Giờ làm hành chính phải phù hợp với từng cơ quan, địa phương và đặc điểm khí hậu”. Ảnh Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: “Giờ làm hành chính phải phù hợp với từng cơ quan, địa phương và đặc điểm khí hậu”. Ảnh Quochoi.vn
Lên top