Áp dụng Chỉ thị 16 đối với TPHCM là quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết

Lên top