Ảo giác, một du khách Anh thoát y trên đường phố Mũi Né