Anh - Việt Nam bàn quan hệ song phương sau Brexit

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field. Ảnh: Wiki
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field. Ảnh: Wiki
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field. Ảnh: Wiki
Lên top