Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab thông báo Anh sẽ tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab thông báo Anh sẽ tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab thông báo Anh sẽ tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top