Ảnh hưởng bão số 4 và mưa lũ: 2 người chết, 33 người bị thương