Anh hùng La Văn Cầu kể về trận đánh ông phải nhờ đồng đội chặt cánh tay

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Ảnh T.Vương
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Ảnh T.Vương
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Ảnh T.Vương
Lên top