Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ảnh: Hiện trường ngôi nhà 4 tầng đổ nát trên phố cổ