Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Anh chị em báo chí làm việc hết mình, hết sức trách nhiệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top