Ấn tượng về những lần được gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tác giả bài viết (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trọng Đức
Tác giả bài viết (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trọng Đức
Tác giả bài viết (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại kỳ họp Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trọng Đức
Lên top