Ấn tượng những cuốn sách dự thi về Đảng dày nghìn trang

Một bài dự thi dầy gần 1.000 trang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một bài dự thi dầy gần 1.000 trang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một bài dự thi dầy gần 1.000 trang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top