An toàn là trên hết cho bầu cử ở TP biển đảo đầu tiên của Việt Nam

Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để chuẩn bị đi bầu cử. Ảnh: PV
Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để chuẩn bị đi bầu cử. Ảnh: PV
Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để chuẩn bị đi bầu cử. Ảnh: PV
Lên top