An táng 9 hài cốt liệt sỹ hi sinh trên đất Lào

Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu, án táng 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất Lào. Ảnh: TT
Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu, án táng 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất Lào. Ảnh: TT
Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu, án táng 9 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất Lào. Ảnh: TT
Lên top