Ăn quả ngô đồng, hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu