An ninh, phát triển bền vững tại Châu Á trong thực tế mới hậu đại dịch

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 của Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA). Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 của Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA). Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tham dự và phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 của Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA). Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top