An Giang: Nhiều tuyến đường nội ô thành phố Long Xuyên bị ngập