An Giang: Khánh thành Nghĩa trang từ thiện trị giá 14 tỷ đồng