Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

An Giang: Hỗ trợ khẩn cấp 600 triệu đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt