Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

An Giang: Bà lão vừa được xét thoát nghèo thì nhà cháy rụi