Ấn Độ phản ứng việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. Ảnh: India Today
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. Ảnh: India Today
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. Ảnh: India Today
Lên top