Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường Việt Nam về Biển Đông

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Tổng thống Ấn Độ Muppavarapu Naidu. Ảnh: BNG
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Tổng thống Ấn Độ Muppavarapu Naidu. Ảnh: BNG
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Tổng thống Ấn Độ Muppavarapu Naidu. Ảnh: BNG
Lên top