Ấn Độ khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ Ấn Độ sẵn sàng cùng các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ Ấn Độ sẵn sàng cùng các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ Ấn Độ sẵn sàng cùng các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top