Ấn Độ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam với hoạt động tôn giáo toàn cầu

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Ảnh: H.N.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Ảnh: H.N.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu. Ảnh: H.N.
Lên top