Ấn Độ cảm ơn ASEAN đã đoàn kết, chia sẻ nỗ lực ứng phó COVID-19

Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Ấn Độ lần thứ 23 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 28.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Ấn Độ lần thứ 23 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 28.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Ấn Độ lần thứ 23 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 28.4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top