AIPA đồng hành cùng ASEAN trong nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Đông
Lên top