AIPA đóng góp thiết thực vào những chặng đường phát triển của ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến gửi tới Lễ Khai mạc AIPA 41. Ảnh HN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến gửi tới Lễ Khai mạc AIPA 41. Ảnh HN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trực tuyến gửi tới Lễ Khai mạc AIPA 41. Ảnh HN
Lên top