AIPA-42: Xây dựng khuôn khổ pháp lý chung để bảo đảm an ninh mạng

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị Ủy ban Chính trị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Hùng
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị Ủy ban Chính trị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Hùng
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Hội nghị Ủy ban Chính trị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Hùng
Lên top